فلسفه تشکیل موسسه

سازمان مردم نهاد (NGO) با نام موسسه محیط زیستی “دروازه های سبز پارس ” با شماره ثبت 43/07 – 42 از سازمان حفاظت محیط زیست و شماره ثبت 15114 از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمستان سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرد.

اهداف و آرمان های این تشکل محیط زیستی بر طبق اساسنامه مدون آن، کمک به حفظ و حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور از طریق آگاهی سازی عمومی، آموزش پایدار زیست محیطی و همچنین کمک به ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و ارزش نهادن به طبیعت و احیای آن و استفاده درست و بهینه از انرژی و منابع طبیعی که مورد تعدی و استفاده نادرست قرار گرفته است می باشد، در همین راستا بر روی پروژه های مختلف آموزشی و پژوهشی مختلف محیط زیستی فعالیت نموده و کار میکند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آرشیو
ویدئوهای مرتبط
× سوالی دارید؟